Effecto - så utvecklar vi våra gemensamma ekonomiprocesser

På dessa sidor hittar du information om hur vi arbetar med att utveckla våra kommungemensamma ekonomiprocesser.

I Malmö stad har vi en kommungemensam processorganisation för utveckling av stadens ekonomiprocesser som heter Effecto. Målen för Effectos arbete är ökad kundnytta, kortare ledtider och utveckling av gemensamma processer.

Följ utvecklingsarbetet via Förbättringstavlan