Att tala genom tolk: utbildning 3 februari

Använder din verksamhet tolkar? Kom 3 februari då Språkservice lär dig hur tolken bäst kommer till nytta för din verksamhet. Sista anmälningsdag 27 januari!

Du som tolkanvändare bör genomgå utbildningen för att säkerställa att du:

  • får ut så mycket som möjligt av samtalen
  • minimerar riskerna för misstag

Utbildningen anordnas av upphandlingsenheten i samarbete med Språkservice Sverige AB som Malmö stad har tolkavtal med. Utbildningen är kostnadsfri.

Tid: 3 februari, klockan 13.00 – 16.00
Plats: Stadshuset, lokal Stortorget
Anmälan: senast den 27 januari

Mer information om utbildningen (sprakservice.se)

Speciella önskemål? Språkservice har meddelat att de kan anpassa innehållet efter enskilda önskemål. Om du har specifika frågor eller önskemål om innehållet i utbildningen: maila dem till ziyene.melki@malmo.se senast den 27 januari.