Ekonomi

Nytt & viktigt

  • Malmö stads beslutsstöd Koll ändrar utseende och moderniseras

    Under våren 2020, kommer Koll avslutas till förmån för…Koll! För att skapa bättre förutsättningar att få samsyn och bygga intresse för analys i staden... (2020-02-04 15:00)

  • Justering i Koll Produktiv resurs

    Det har gjorts en justering i Koll Produktiv resurs av kort sjukfrånvaro som inträffat före 2019. Ändringar som gjordes i HR-systemet i samband med at... (2020-01-30 08:53)

  • Claes Ramel ny finanschef

    Malmö stads nya finanschef heter Claes Ramel. Claes har hittills varit tillförordnad sedan 1 augusti och tillträdde som finanschef 1 december. — Nu är... (2019-12-02 14:50)