Utbildning i Rättvis resursfördelning

Syftet med utbildningen är att ge redskap för att synliggöra hur verksamhetens resurser fördelas mellan kvinnor och män samt åtgärda detta.

Tid: Två haldagar,  7 och 21 oktober, 9.00-12.00
Plats: Triangeln stadshuset
Målgrupp
: planerare, kvalitetsutvecklare, enhetschefer, controllers o.dyl. (strategisk personal med övergripande ansvar för verksamheten).

Här anmäler du dig!