Följ upp och utvärdera

Uppföljning kan göras enkel eller omfattande beroende på tid och behov.

Uppföljningar behöver inte ta lång tid – genom korta frågor till några ur din målgrupp kan du få en god uppfattning. Olika sätt att utvärdera en kommunikationsinsats:

  • Samtal med grupper och intervjuer med enskilda ur målgruppen.
  • Workshops med alla eller ett urval ur målgruppen.
  • Enkätundersökningar med alla eller ett urval ur målgruppen.

Frågor att fundera igenom

  • Uppnåddes målet med kommunikationsinsatsen?

  • Vad vet, känner eller gör målgruppen nu när kommunikationen är genomförd?

  • Var budskapet tydligt från början eller fick du göra justeringar?
  • Vad gick bra och vad gick mindre bra?

  • Hade du svar på de frågor som dök upp?

  • Vad har du lärt dig till nästa gång?

  • Finns det behov av nya initiativ?

Till sist, allt kan inte lösas med kommunikation, men med kommunikation som är planerad och genomförd efter de åtta stegen i planeringsmodellen ökar chansen att du uppnår dina mål.