Genomför kommunikationsaktiviteterna

Chefens uthållighet och engagemang i kommunikationsinsatsen har stor påverkan på hur framgångsrik insatsen blir.

Grunden för ett gott genomförande är att allt förarbete är ordentligt gjort och att handlingsplanen är tydlig och förankrad hos alla inblandade.

Pågår kommunikationsinsatsen under en längre tid är det viktigt att du ser till att behålla medarbetarnas uppmärksamhet kring budskapen. Finns det inget nytt att berätta - säg det! Det är också viktig information.