Mål - vad vill du uppnå med kommunikationen?

En viktig del i planeringen är att fundera på vilken ambitionsnivå du har med kommunikationsinsatsen. Definiera vad du vill uppnå med din kommunikation och hur du vill påverka dina målgrupper.

Målet med kommunikationen avgör hur du ska påverka dina målgrupper när det gäller kännedom, inställning och handling.

Att formulera mål handlar om att förflytta målgruppen från ett nuläge till ett önskvärt läge. Målen kan vara olika för olika målgrupper.

  • Hur vill du påverka dina olika målgrupper vad gäller kunskap, motivation, attityd och handling?

  • Kunskap; vad ska målgrupperna veta?

  • Känsla; vad ska målgrupperna acceptera eller känna engagemang inför?

  • Handling; vad ska målgrupperna vilja göra?