Kartlägg bakgrund och fastställ syfte

Din målgrupp behöver förstå vad som ligger bakom ett budskap för att det ska bli meningsfullt. Placera det du vill förmedla i ett sammanhang genom att tänka igenom frågorna nedan.

  • Vad är bakgrunden och orsaken till kommunikationen?
  • Vilken typ av fakta behöver du ha med i bakgrundsbeskrivningen?
  • Vad är syftet med kommunikationsinsatsen?

  • I vilket sammanhang ska du kommunicera? Finns det andra frågor som kommuniceras i organisationen att ta hänsyn till?

  • Vad ska göras möjligt/lösas med hjälp av kommunikationen?