Deltagare om utbildningen

Några deltagare som har gått "Kommunikationsutbildning för dig som chef" tycker här till om utbildningen. 

Cecilia Holmkvist, enhetschef på grundskoleförvaltningen

Vad tyckte du om utbildningen?

- Utbildningen har gett mig nya infallsvinklar och nya perspektiv som har fått mig att tänka till och testa nytt, vilket har utvecklat mig i mitt ledarskap. Utbildningen gav mig också viktig tid för reflektion tillsammans med andra chefer.

Skulle du rekommendera denna utbildning till dina chefskollegor?

- Jag skulle absolut rekommendera utbildningen till andra. Jag
har fått nya kunskaper som jag kan använda dagligen i mitt arbete.
Kommunikation är ett viktigt verktyg för mig i min roll som ledare.

Vilka nya kunskaper från utbildningen kommer
du att ta med dig i vardagen?

- Jag fick ökad insikt om mitt eget sätt att kommunicera och fick möjlighet att reflektera kring hur jag bättre kan använda
kommunikation på ett strukturerat och medvetet sätt. Utbildningen innehöll även korta uppgifter mellan utbildningstillfällena som gav möjlighet att även låta medarbetarna ge återkoppling på min kommunikationsstil som ledare och tillsammans med mig
identifiera utvecklingsområden.

Har du någon annan fundering kring utbildningen?

- Jag uppskattar särskilt att utbildningen var förvaltningsövergripande.
Det är alltid lärorikt att möta andra chefer i Malmö stad och ta del av
andra förvaltningars förutsättningar och vardagliga utmaningar.

Mikael Andersson, sektionschef på arbetsmarknad- och social-förvaltningen

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag tyckte att utbildningen var mycket bra, en av de bättre
chefsutbildningar jag har gått. Många konkreta verktyg och tips som jag utan större problem kunde implementera i min vardag som t.ex. individuella avstämningsmöten, veckobrev och framförallt hur jag kommunicerar till personalen när vi står inför större förändringar.

Skulle du rekommendera denna utbildning till dina
chefskollegor?

- Jag har redan rekommenderat utbildningen till andra
chefskollegor. Jag tror att oavsett hur länge man jobbat som chef så finns det mycket att hämta från utbildningen. Kommunikation är nyckeln till att lösa de flesta utmaningar och problem i chefsjobbet. Hur man som chef ska kommunicera till sina medarbetare är inte alltid så lätt och här kan utbildningen vara till stor hjälp.

Vilka nya kunskaper från utbildningen kommer
du att ta med dig i vardagen?

- Insikt om hur viktigt det är med kommunikation och att
önskad utgång till stor del beror på hur du som chef har kommunicerat
budskapet. Jag fick en hel del tips om alternativa kommunikations-kanaler som jag direkt implementerade i mina verksamheter. Responsen från personalen har varit mycket positiv. Framförallt fick jag mycket hjälp i hur jag ska planera kommunikationen inför den förändring som en av mina verksamheter nu står inför. Känner mig mycket tryggare nu när jag ska kommunicera förändringen inom några
veckor.

Har du någon annan reflektion kring utbildningen?

- Att kommunikation är A o O i ledarskapsuppdraget!

Siri Örn, bitr. förskolechef på förskole-förvaltningen

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag tyckte att utbildningen var jättebra. Den blandade teorier
med praktiska övningar i en bra balans. Utbildningen har fått mig att reflektera mer över min kommunikation och mitt ledarskap, både strategiskt men också i vardagen i möten med mina medarbetare och mina kollegor.

Skulle du rekommendera denna utbildning till dina
chefskollegor?

- Absolut, speciellt om du är i ett skede där du vill göra en
förändring eller upplever att några moment i arbetsvardagen inte fungerar optimalt. Att få reflektera över sitt ledarskap tillsammans med
andra chefskollegor i hela Malmö Stad har varit väldigt värdefullt.

Vilka nya kunskaper från utbildningen kommer du att ta med dig i vardagen?

- Vikten av att vara medveten om mina kommunikationskanaler och vad avsaknad av kommunikation kan leda till. Hur olika individer behöver olika saker för att till oss information. Listan kan göras längre!

Har du någon annan reflektion från utbildningen?

- Att allt vi gör är kommunikation, men även allt vi inte gör. Hur vi väljer att kommunicera eller inte kommunicera gör någonting med alla människor vi möter i vår vardag. Vi chefer leder genom kommunikation och därför är det ett av våra viktigaste redskap.