Malmö stads resultat

Här kan du ta del av Malmö stads resultat i den kvantitativa delen av forskningsprojektet  ”Kommunikativa organisationer”. Enkätundersökningen genomfördes på samtliga förvaltningar i Malmö stad. Cirka 1800 chefer och medarbetare svarade på enkäten.

 - Forskningsresultatet ger oss en vetenskaplig analys av hur vår organisations kommunikation fungerar och signaler om vad vi kan göra för att uppnå högre grad av verksamhetsnytta, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad. 

Här kan du ta del av ett bildmaterial som sammanfattar Malmö stads resultatPowerpoint (powerpoint, 857.4 kB) i enkätundersökningen och här hittar du rapportenPDF (pdf, 170.6 kB) i sin helhet.

- Vi ska nu analysera resultatet och titta på vad det kan komma att ha för konsekvenser på utvecklingen av vår kommunikationsverksamhet. Det är ett arbete som vi vill vi göra i bred involvering med kommunikationschefer och kommunikatörer i alla förvaltningar, säger Anders Mellberg.

Benchmarkrapport

Under våren 2017 publicerades även en benchmarkrapportPDF (pdf, 1.2 MB) som visar hur Malmö stads resultat ser ut i förhållande till andra deltagande företag och organisationer.

En kvalitativ intervjudel genomfördes också under 2017 och mer information om denna kommer att publiceras.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet går ut på att undersöka vad som kännetecknar en kommunikativ organisation och hur kommunikationen påverkar verksamhetens måluppfyllelse, framgång, utveckling och rykte.
Syftet är också att bidra med ny kunskap om framtidens krav och utmaningar för kommunikatörer och verksamheters kommunikation.

Forskarna har tittat på frågeställningar som:

  • Är kommunikativa verksamheter mer effektiva och har högre grad av måluppfyllelse?
  • Vilka ideal och förutsättningar präglar en kommunikativ organisation?
  • Vad är det som kännetecknar organisationer där kommunikation tillför betydande värde för måluppfyllelse, verksamhetsutveckling och beslutsfattande?

Läs mer om forskningsprojektet här.

För frågor om forskningsprojektet, kontakta helena.thorsson@malmo.se