Den kvalitativa undersökningen

I den kvalitativa delen av forskningsprojektet "Kommunikativa organisationer" behandlas fyra olika teman - kulturens betydelse, ledning & ledarskap, kommunikatörer & kommunikation samt legitimitet, anseende & förtroende.

Intervjumaterialet har samlats in i de elva organisationer som ingår i forskningsprojektet. Sammanlagt har cirka 160 intervjuer genomförts med kommunikatörer, medarbetare och chefer.

Här kan du ta del av forskningsrapporten!PDF (pdf, 617.4 kB)