Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål. Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Genom kommunikation styr och leder du din verksamhet.

90 procent av det du som chef gör handlar om kommunikation; information ska ges, frågor besvaras, beslut förklaras och synpunkter diskuteras etc. Allt för att ert arbete ska nå förväntade resultat.

Ett kommunikativt ledarskap skapar de bästa förutsättningarna för medarbetarna, så att de kan ta sitt ansvar som medskapare i organisationen.

Att vara en kommunikativ ledare

En kommunikativ ledare förmedlar organisationens budskap så att medarbetarna känner att de bidrar till att nå stadens övergripande vision och mål. Du som chef ska kunna sätta in aktuella frågor i ett sammanhang och förklara bakgrund och orsak samt hur det påverkar verksamheten. Din förmåga att översätta, formulera och kommunicera budskap har stor betydelse för dina medarbetares engagemang.