Rekrytera chef

Här hittar du stöd för hur du rekryterar en chef med rätt kompetens genom Malmö stads rekryteringsprocess.

En viktig skillnad från rekrytering av medarbetare är att de fackliga organisationerna och HR är mer delaktiga i rekryteringen av en chef samt att kravspecifiaktion för chefstjänster ska samverkas med berörd facklig organisation. Du ska alltid kontakta din HR-avdelning när det blir aktuellt att rekrytera en chef.

När du ska rekrytera en ny chef inleder du med att klargöra behovet och ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen kommer att vara grunden genom din rekrytering. När kravspecifikationen är samverkad och klar har du koll på vilken kompetens du söker och går vidare i processen med att:

  • ta fram en tidplan för rekryteringen
  • välja kanaler för annonsering
  • genomföra urval, intervjuer, eventuella tester och referenstagning
  • kontrollera arbetstillstånd, betyg, intyg, eventuell yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregister (för vissa tjänster)
  • MBL förhandla tillsättningen med berörda fackförbund 
  • erbjuda tjänsten och komma överens om anställningsvillkor
  • återkoppla till övriga sökanden.

Processbeskrivningen hittar du här Rekrytera chef.

Tillsättning av förvaltningschef

Vid tillsättning av förvaltningschef kan arbetsgången se annorlunda ut men riktlinjerna i processen för chefsrekrytering kan vara vägledande. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om tillsättning på denna nivå.

Läs mer

BehovsanalysWord (word, 47.8 kB)
KravspecifikationWord (word, 59.7 kB)
Uppdragsbeskrivning Word (word, 86 kB)
TidplanWord (word, 50.9 kB)
IntervjuguideWord (word, 61.9 kB)
ReferenstagningWord (word, 62.6 kB)