Anställa

Här hittar du information om hur du efter genomförd rekrytering tecknar ett anställningsavtal med utvald kandidat.

Erbjudande om tjänst görs av dig som rekryterande chef, efter samråd med din HR-avdelning. Innan anställningsavtalet undertecknas är det viktigt att du som chef gör vissa kontroller utifrån krav för yrkesrollen. Dessutom ska du alltid kontrollera kandidatens id-handling om inte personen är känd för dig sedan tidigare. Se mer information i processbeskrivningen för rekrytera medarbetare.

Legitimation och utdrag ur belastningsregistret

Vid anställning till yrken som kräver legitimation utfärdade av socialstyrelsen eller skolverket, ska det göras en kontroll hos respektive myndighet. Vid anställning som kräver utdrag ur belastningsregistret är arbetsgivaren skyldig att begära detta innan anställningen erbjuds. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. I det fall körkort är ett krav för tjänsten, ska kopia av körkort begäras in innan anställningsavtalet färdigställs och undertecknas.

Anställningsguiden - digitalt stöd för anställningsunderlag

Anställningsguiden är Malmö stads digitala stöd för att producera underlag som ligger till grund för att registrera/ändra en anställning. Anställningsguiden är en del av HRutan. Du som chef kan antingen själv fylla i anställningsguiden eller ta hjälp av HR-rapportör eller anställningsrapportör, beroende på hur din förvaltning valt att göra. Läs mer i HRutan-wikin.

Anställningsguiden infördes januari 2019, i syfte att bidra till:

  • att ett kvalitetssäkrat underlag tas fram med hjälp av anställningsguidens logik.
  • att chef fortfarande ska bevilja, men avlastas. Chef ska inte administrera i HR-systemet.
  • att pappershantering för underlag minskas.
  • att minimera dubbelregistrering sker, då det digitala försystemet är integrerat med HRutan.