Rekrytera & anställa

Här hittar du information om vad du ska tänka på vid rekryteringar. En väl genomarbetad rekrytering säkerställer att en medarbetare med rätt kompetens kan anställas.

Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare erbjuds goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Det innebär att erbjuda tillsvidareanställning och heltidstjänster i så hög utsträckning som möjligt. Staden ska också skapa goda förutsättningar för heltidsarbete.

Riktlinje Anställning i Malmö stad

Rekryteringsprocess

Det finns två olika processer för rekryteringar; en för rekrytering av medarbetare och en för rekrytering av chef. Processerna ger dig som chef stöd i:

  • hur du tar fram en kravprofil - som är grunden för din rekrytering
  • hur du gör ett urval, genomför intervjuer och referenser
  • att återkoppla till sökande

Till din hjälp finns verktyg för att underlätta matchningen av de sökandes kompetenser mot arbetets uppgifter och krav. Ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen är också din HR-avdelning.

Samtilga rekryterignar genomförs i Malmö stads IT-stöd för rekrytering, ReachMee.

Rekryteringsprocess = rätt kompetens

Det är viktigt att Malmö stad kan rekrytera, utveckla och bibehålla engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens. Det arbetet påbörjas redan under rekryteringsprocessen genom att alla våra rekryteringar genomförs på ett professionellt och objektivt sätt befriat från diskriminerande strukturer. Alla som söker tjänster i Malmö stad, både internt och externt, ska känna sig professionellt bemötta.