Omställning av verksamhet

Med omställning menas förändringar i verksamheten som kan påverka medarbetaren.

Med medarbetaromställning menar vi:

  • förflyttning till följd av förändrad verksamhet
  • personalminskning till följd av förändrad verksamhet
  • uppsägning p.g.a. arbetsbrist till följd av förändrad verksamhet.

Ett effektivt omställningsarbete är en förutsättning för att tillvarata medarbetarens kompetens på bästa sätt. Som chef är du ansvarig för verksamheten och arbetsmiljön.

Förändring samverkas

Vid en planerad förändring finns det ett antal åtgärder som du som chef måste vidta. Åtgärderna hittar du i omställningsprocessen. Förändring i verksamheten ska samverkas med de fackliga organisationerna i enlighet med samverkansavtalet. Din HR-avdelning ger dig gärna stöd och vägledning i omställningsarbetet.

Kontakt

Din HR-avdelning

Processbeskrivning

Omställning