Särskilda ersättningar till medarbetare

Här hittar du information om aktuella ersättningar till medarbetare. 

Färdtid

Ersättning vid färdtidPDF (pdf, 75.7 kB)

Jour och beredskap

Ersättning vid jour och beredskapPDF (pdf, 337.3 kB)

Obekväm arbetstid

Ersättning vid obekväm arbetstidPDF (pdf, 92 kB)
Det finns möjlighet att omvandla ersättning för obekväm arbetstid till ledig tid enligt en viss beräkning. Detta förutsätter en överenskommelse med dig som chef, samt en dialog med din HR-avdelning. Överenskommelse görs månadsvis i förväg per O-tilläggskategori. Om ingen överenskommelse träffas, utgår ersättning i pengar.

Förskjuten arbetstid

Ersättning vid förskjuten arbetstidPDF (pdf, 72.1 kB)

 

 

Kontakt

Din HR-avdelning

Verktyg och system

HRutan

Stöd och service

HRutanWikin