Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Klicka nedan för att se de olika utdragen.

Det här behöver du känna till om i löneavtalet.

Ur bilaga 1 är det:

  • §1 Grundläggande principer för lönesättning
  • §2 Löneöversyner

Ur bilaga 5 är det:

  • Samtal
  • Svag eller ingen löneutveckling

I bilaga 5 till Huvudöverenskommelserna framgår de centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Utöver förutsättningarna ska nio punkter särskilt beaktas och varav två av dessa har ett tydligt chef — medarbetar fokus: samtal, svag eller ingen löneutveckling.

Vill du fördjupa dig i hela löneavtalet för Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund kan du klicka här.