Fackförbundet SKTF Akademikerförbundet SSR Ledarna Teaterförbundet

Klicka ovan för att gå vidare.

Här kan du läsa det du behöver känna till om i löneavtalet.

Ur bilaga 1 är det:

  • §1 Grundläggande principer för lönesättning
  • §2 Löneöversyner

Ur bilaga 5 är det:

  • Samtal
  • Svag eller ingen löneutveckling

I bilaga 5 till Huvudöverenskommelserna framgår de centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Utöver förutsättningarna ska nio punkter särskilt beaktas och varav två av dessa har ett tydligt chef — medarbetar fokus, d.v.s.  samtal och svag eller ingen löneutveckling.

Vill du fördjupa dig i hela löneavtalet för AkademikerAlliansen kan du klicka här.