Fackförbundet SKTF Akademikerförbundet SSR Ledarna Teaterförbundet

Klicka ovan om du vill gå vidare.  

§2 Löneöversyner

Överläggningar med arbetstagarorganisationen ska genomföras om arbetsgivarens planerade åtgärder vid varje löneöversyn. Vid överläggningen ska arbetsgivaren redovisa motiven för de planerade åtgärderna. Dessa ska grundas på arbetsgivarens lönepolitik. Detta är överläggningsprotokollet (inriktningen är inkluderad).

Det ligger i respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och aktivt deltagande. De lokala parterna ska eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer ett aktivt arbete med de lönepolitiska frågorna. Det är viktigt att alla parter förbereder sig, även fackliga.

Texten ovan baseras på bilaga 1 till HÖK 13 §2.