Löneavtal

I löneavtalen beskrivs de grundläggande principerna för lönesättning.
Som chef behöver du vara välförtrogen med avtalens innehåll tillsammans med överläggninsprotokollen för respektive förbund.

AvtalstablånPDF (pdf, 76.8 kB)

bygger på §2 i löneavtalen och är en sammanställning av löneavtalen där avtalsperioden, löneöversynstillfällena och förhandlingsmodell framgår.

Avtalen

Har alla olika giltlighetstid.
Inför löneöversyn 2020 pågår avtalsförhandlingar med
Vision/SSR/Ledarna, Sveriges Läkarförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

HÖK T AkademikerAlliansen
HÖK 18 Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
HÖK 19 Vårdförbundet
HÖK 17 Vision Akademikerförbundet SSR Ledarna Teaterförbundet
HÖK 16 Svenska Kommunalarbetareförbundet, prolongerad
HÖK 17 OFR:s förbundsområde Läkare