Informationsmaterial till APT

Varje arbetsplats ska diskutera vad årets löneöversyn innebär för den egna verksamheten. På den här sidan hittar du ett presentationsmaterial som du kan använda som stöd i diskussionen.

För att kunna diskutera vad årets löneöversyn innebär för den egna verksamheten behöver du som chef vara väl förtrogen med inriktningen i årets löneöversyn, aktuella löneavtal och innehåll i överläggningsprotokollet. Likaså kopplingen mellan verksamhetens uppdrag och mål och kriterierna för ett gott arbetsresultat.

Material att använda till

arbetsplatsträffarPDF (pdf, 454.1 kB)

lönebildning Malmö stadPowerpoint (powerpoint, 2.4 MB)

Om arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar är forum för dialog mellan medarbetare och chef som syftar till ett gemensamt arbete med utveckling, planering och uppföljning av verksamheten inom det egna området.

"Träffarna ska också ge förutsättningar för yrkesmässig utveckling, till ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för alla medarbetare". Utdrag ur samverkan Malmö stad mars 2012