Lönestatistik bilaga till personalredovisning

I personalredovisningen redovisas Malmö stads lönestatistik för olika yrkesgrupper och är uppdelat på kön.

Vad är skillnaden mellan lönestatisktiken i personalredovisningen och lönekartläggningen?

Uppgifterna i lönestatistiken baseras på AID (gruppering i huvudområden) som kan innehålla en eller flera yrkesbenämningar och hämtas från HR-systemet. Detta  tillskillnad från lönekartläggningen bygger på specifik yrkesbenämning.

Det innebär att det kan bli fler individer i lönestatistikens uttag än i lönekartläggningen, d.v.s alla löneuppgifter påverkas och är inte alltid jämförbara.