Arbetsvärdera

För att kunna göra en jämförelse mellan olika yrken tillämpar Malmö stad arbetsvärdering med BAS-systemet. Det är ett verktyg för att fastställa vilka befattningar som värderas likvärdiga utifrån svårighetsgrad även om arbetsinnehållet kan vara olika.

Den som ska arbeta som arbetsvärderare går en utbildning i BAS-systemet. Arbetsvärdering kan definieras som "en systematisk metod för att jämföra olika arbeten genom att värdera de krav arbetsuppgifterna ställer på den anställde". Oberoende av definition är dock nedanstående punkter gemensamma vid arbetsvärdering.

Rangordning

Genom att värdera medarbetarnas arbetsuppgifter efter kraven i arbetet får du fram en rangordning mellan olika yrken.

Systematik

Samtliga arbetsuppgifter värderas med samma mall. Därigenom erhålls en systematik och bättre förutsättningar för en objektiv bedömning av kraven i yrket.

Arbetsuppgifterna

Det är arbetsuppgifter som värderas och inte medarbetaren eller hur medarbetaren utför sina arbetsuppgifter.

Arbetsvärderade yrken i Malmö stad

ArbetsvärderingstexterPDF (pdf, 4.1 MB)