Allmänt om lön

Lön baseras på tre delar:

Vad

Vad handlar om formella kriterier och är knuten till befattningen såsom befogenhetsnivå, ansvarsnivå och svårighetskrav.

Marknad

Marknad handlar om utbud och efterfrågan.

Hur

Hur handlar om hur medarbetaren har utfört sitt arbete kopplat till verksamhetens mål och behov.

Nyanställning

Lönesättningen vid en nyanställning utgår ifrån vad och marknad.

Årlig löneöversyn

Vid årets löneöversyn utgår bedömningen från hur och marknad.