Att sätta lön

Här hittar du riktlinjer för hur du som chef arbetar med lönesättning. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att Malmö stad når sina verksamhetsmål.

De fyra grundläggande principerna för lönesättning är:

  • ansvar
  • svårighetsgrad
  • kompetens och duglighet
  • sättet att utföra arbete

Lönepolitik behövs för att chefer som sätter individuella löner ska kunna göra detta på ett systematiskt och konsekvent sätt. Medarbetarna ska därtill veta vilka grundläggande principer som gäller för lönesättningen.