Chefens verktygslåda för lön

Här hittar du fakta, material till en arbetsplatsträff och Modell för motivation - resultat - lön. Allt detta hoppas vi stärker dig och underlättar i ditt uppdrag som lönesättande chef.

Vill du hitta information som stödjer dig i arbetet med 2019 års löneöversyn använder du rubriken Löneöversyn 2020.

Söker du ökade kunskaper kring lönesättningsarbete använder du rubriken Att sätta lön.

Här hittar du information om Koll, Malmö stads verktyg för uppföljning och statistik.