Administrera lön

Du administrerar dina medarbetares lön i HRutan. Olika variabler såsom semester, sjukfrånvaro och eventuell extratid påverkar medarbetarens lön.

För att medarbetaren ska få rätt lön i rätt tid är det viktigt att du hanterar medarbetarens registreringar enligt tidplanen inför lönekörningen.

I HRutan - wikin finns alla tidplaner du behöver hålla koll på.

Stängning och öppning av HR-systemet

Några dagar varje månad är HR-systemet stängt för lönekörning och systemunderhåll. Vid dessa stängningar går det inte att registrera i systemet. Däremot är läsbehörigheten fortfarande öppen.

Rättelse av lön

Om en medarbetares lön blivit fel, eller är på väg att bli fel, finns det olika sätt att rätta det. Läs mer under Rättelse av lön.

Om löneskuld uppstår

Om din medarbetare har fått för mycket utbetald lön som inte kan korrigeras mot kommande löneutbetalningar uppstår en löneskuld. Vid dessa löneskulder måste arbetsgivaren numera kräva tillbaka bruttolönen från medarbetaren, istället för som tidigare nettolönen. Det innebär att medarbetare kommer att få betala tillbaka ett högre belopp än vad arbetsgivaren betalt ut. Det felaktigt inbetalda skattebeloppet regleras sedan i samband med deklarationen året därpå.

Att medarbetare behöver betala tillbaka bruttolönen beror på Skatteverkets nya regler för hur arbetsgivare ska redovisa sina kontrolluppgifter (arbetsgivardeklaration) som infördes 1 januari 2019.

Om det har uppstått en löneskuld, ta kontakt med din HR-avdelning för stöd.