Övrig ledighet

Här hittar du information om vad som gäller vid ledighet utöver semester och föräldraledighet.

Ledighet för utbildning

Under vissa förutsättningar har medarbetare rätt till ledighet för studier. Läs mer i dokumentet Studieledighet.PDF (pdf, 92.8 kB)

Närståendevård och enskilda angelägenheter 

I vissa fall kan medarbetare ha rätt till ledighet med ersättning från Försäkringskassan för vård av närstående, dvs anhörig eller annan som man har en nära relation till.

Om det finns synnerliga skäl kan medarbetaren få ledighet med lön vid enskilda angelägenheter. Läs mer i dokumentet Närståendevård och enskilda angelägenheter.PDF (pdf, 129.8 kB)

Ledighet av trängande familjeskäl

Medarbetare har rätt till ledighet av trängande familjeskäl i samband med sjukdom eller olycksfall som gör att närvaron är absolut nödvändig. Lagen ger rätt till ledighet utan lön och är inte semesterlönegrundande.

Den 6 juni -nationaldagen

När den 6 juni blev helgdag 2005 blev samtidigt annandag pingst en vanlig veckodag. För att kompensera att en helgdag försvann får medarbetaren en extra ledig dag när den 6 juni infaller på en lördag eller söndag. För att medarbetaren ska ha rätt att ta ut en ledig dag ska bland annat annandag pingst omfattas av den ordinarie arbetstiden. Bestämmelsen omfattar medarbetare med heltidsmått 40 timmar. Läs mer i dokumentet Den 6 juni — nationaldagen.PDF (pdf, 155.1 kB)

Övriga tjänstledigheter

Här kan du läsa om ytterligare andra tjänstledigheterPDF (pdf, 113.7 kB), än de ovan nämnda.

Här finner du dokument som rör fackliga förtroendemannafrågor i Malmö stadPDF (pdf, 146.5 kB).

Vid ledighet för annat arbete inom Malmö stad ska medarbetaren använda blanketten intern rörlighet. Vid byte mellan en ferietjänst och en semestertjänst ska medarbetaren istället söka tjänstledigt i HRutan.

Ferie- och uppehållsanställda

För ferie- eller uppehållsanställdaPDF (pdf, 114 kB) finns det lite ytterligare att tänka på när det gäller tjänstledigheter.