Ledighet & frånvaro

Hantering av medarbetarens önskemål och behov gällande ledighet och frånvaro styrs av lagar, avtal och Malmö stads HR-processer. På dessa sidor finns beskrivningar av vad som gäller för de vanligaste ledigheterna.

Medarbetarens frånvaro hanteras genom självservice, alternativt genom frånvarorapportör, i HRutan. Guider som beskriver hur du gör i HRutan hittar du i HRutan-wikin.

Tänk på att hantera medarbetarens ansökan i tid inför lönekörningen så att rätt lön betalas ut i rätt tid.

 

Verktyg & system

HRutan

Stöd & service

HRutan-wikin
HR-support

Processbeskrivning

Anställning & lön - hantera frånvaro