Kunskap och utbildning i WinLas


Dessa sidor är för dig som chef inom förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

WinLas-kompetens är ett stadsövergripande systemstöd som ger möjlighet att se medarbetares legitimationer från Skolverket samt registrera medarbetares utbildningar, annan kunskap med mera.

I nuläget arbetar tre förvaltningen i systemet, grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Som chef kan du med hjälp av WinLas kompetens ha koll på dina medarbetares kunskaper, utbildningar och legitimationer, både samlat för arbetsplatsen och individuellt, för att kunna planera din verksamhet och kunskapsutvecklingsinsatser.

I WinLas kompetens tankas månatligen uppgifter om legitimationer från Skolverket in i systemet. Det är alltså inget medarbetare behöver lägga in själv.
Här kan du se datum då legitimationer tankats från Skolverket till WinLas.

Till dig som chef på grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Du har läsbehörighet i WinLas kompetens för de medarbetare du är chef över. Du har möjlighet att se och ta fram rapporter på legitimationer från Skolverket. För mer information om hur du arbetar i WinLas komeptens se guide i HRutan-wikin.

Till dig som chef på förskoleförvaltningen

Du har läsbehörighet i WinLas kompetens för de medarbetare du är chef över. Du har möjlighet att se och ta fram rapporter på legitimationer från Skolverket. Du kan även ta fram rapporter över kunskap och utbildningar som finns registrerad i WinLas kompetens.

För mer information om hur du kan arbeta i WinLas komeptens se guide i HRutan-wikin.

För mer information

För mer information om hur just din förvaltning arbetar i kunskapsverktyget finns manualer/guider tillgängliga i HRutan Wikin.
Har du frågor finns ansvariga kontaktpersoner på de aktuella förvaltningarna.

Hur gör jag?

Läs mer i HRutan-wikin.
Läs även igenom Frågor och Svar om det är något du undrar över.

Hjälpverktyg

I HRutan Wikin kan du få stöd och hjälp med hur du registrerar din kompetens.
För HR-medarbetare
För chefer
För anställningsrapportörer
För medarbetare på förskoleförvaltningen