Introduktionsprogram: en framgångsrik investering i våra medarbetare

Renodlade chefsuppdrag, satsningar på arbetsmiljön och introduktionsprogram för nyanställda. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör en gedigen satsning på kompetensförsörjning och frågan är högt prioriterad på ledningsnivå. Här berättar de om en av sina satsningar - introduktionsprogrammet för nya socialsekreterare - som är ett tydligt exempel både på innovativ samverkan och att investera i medarbetare.


- Hos oss finns en enighet att kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor som vi värnar väldigt mycket om. Vi har gjort ett otroligt arbete inom de här frågorna. Inställningen på ledningsnivå är att detta är frågor som ska prioriteras och att vi kommit långt, säger Annika Andersson, HR-chef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

På förvaltningen pågår flera olika satsningar för att möta
kompetensutmaningarna. En av dem är introduktionsprogrammet för nyanställda, som varit igång sedan våren 2017.

Berätta om introduktionsprogrammet, vad innebär det?

- För ett par år sedan så såg vi att många nya socialsekreterare som började här var unga och hade inte så stor arbetslivserfarenhet. Vi hade också en hög personalomsättning. Så hur rustar vi våra nya och hur får vi dem till att vilja stanna kvar, frågade vi oss, säger Karla Ortega och Nina Lindén som båda är samordnare för introduktionsprogrammet.

- Genom introduktionsprogrammet, som sträcker sig under två år, får våra socialsekreterare en trygg start i yrket. När nya socialsekreterare kommer hit så är vårt budskap - ta det lugnt, vi rustar dig, du behöver inte kunna allt, säger Karla.

- Grunden i programmet är våra introduktörer, som stöttar våra nya ute på arbetsplatserna. De har en jätteviktig roll. Om du är erfaren
socialsekreterare så är det en möjlighet att ha detta som ett sidouppdrag, det blir en chans att utvecklas och få ökat ansvar. Det ses som en bra karriärväg, berättar Nina.

- Den andra delen är ett gediget föreläsningsprogram som ger nya kunskaper att ta med sig direkt in i arbetet. Föreläsarna kommer från vår egen organisation, men också från andra organisationer, som t.ex. Region Skåne, Försäkringskassan och Kriminalvården. Det är ett bra exempel på innovativ samverkan där vi genom insikt om våra myndigheters olika uppdrag och erfarenhetsutbyte stärks i vår kompetens och i vår förmåga att klara vårt uppdrag, fortsätter Nina.

Vad är målen med introduktionsprogrammet?

- Det handlar om att minska personalomsättningen och att vi ska göra en förflyttning i de kompetensgap som vår förvaltning har identifierat. Det yttersta målet är att våra brukare ska få rätt hjälp. Vårt arbete med gapanalyserna är verkligen integrerat i arbetet med introduktionsprogrammet, här finns ett tydligt helhetstänk. När vi identifierar nya behov i kompetensanalysen, så kan det till exempel vara en input till att göra en förändring i introduktionsprogrammet, säger Katarina Lindeberg, avdelningschef för den strategiska avdelningen på ASF.

Vad ser ni för framgångsfaktorer i ert arbete med introduktionsprogrammet?  

- En av framgångsfaktorerna är att vi nu jobbar tillsammans, HR och utveckling. Det är en gemensam process och vi har en arbetsgrupp där vi tittar på moment som kan vara gemensamma. När vi lyckas
gifta ihop HR- och verksamhetsperspektivet så blir det dynamiskt och intressant och då blir vi också innovativa och leds framåt, säger Katarina.

- Kontinuerlig dialog med fackliga företrädare, det har också varit en viktig del i processen och kan ses som en framgångsfaktor, säger Annika.   

Vad ser ni för effekter när ni nu varit igång med programmet i drygt ett år?

- Introduktionsprogrammet betyder mycket. Det finns ett socialt värde för nyanställda som går programmet och via det får en möjlighet att träffa kollegor och byta erfarenheter, säger Karla.  

- Vår personalomsättning minskar. Många nyanställda har hört talas om programmet och andra kommuner kontaktar oss och är intresserade av att göra något liknande som vi. Vi ser också att fler och fler erfarna socialsekreterare söker sig hit. Det är många bäckar små som gör att vårt attraktionsvärde ökar, avslutar Annika.