Medarbetarskapets betydelse för att bli en attraktiv arbetsgivare

Vid en chefsfrukost berättade cheferna Anne Sögaard och Kerstin Sander från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och Kristina Saunders från funktionsstödsförvaltningen om hur de skapat delaktighet och gjort medarbetarnas kompetens och förutsättningar till en del av verksamhetsutvecklingen

Malmö stad har en gemensam strategi och ett gemensamt arbetssätt kring kompetensförsörjning. Hur vi omsätter detta i praktiken och gör strategin till en del av vår vardag är avgörande.

Hör cheferna berätta om hur de tillsammans med medarbetarna utvecklat ett arbetssätt där de stärkt en yrkesroll och tagit ett kliv mot att bli en attraktivare arbetsgivare.