Kompetensförsörjningsstrategi pekar ut en gemensam riktning

Nu har Malmö stad en gemensam kompetensförsörjningsstrategi. Den antogs av KS i juni och ska stödja och genomsyra vårt arbete med kompetensförsörjning i staden. ”Strategin ska skapa ett agerande i alla led som underlättar och stödjer längst in i verksamhetens hjärta, säger Petra Smedjeback, HR-specialist på stadskontoret. Här berättar hon mer om strategin och arbetet bakom.

Varför har vi en gemensam strategi?

- Det är ett politiskt beslut från KS att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsstrategi för staden. Strategin ska stödja och genomsyra vårt systematiska arbete med gapanalyser och kompetensförsörjningsplaner som årligen tas fram. Vi har den för att visa vilken riktning och vilket fokus vi ska ha i vårt arbete med kompetensförsörjning, för att kunna kraftsamla och hitta möjligheter att möta utmaningarna.

Vad innebär den?

- Den visar var vi är, var vi ska och hur vi kommer dit – på ett övergripande plan. Den är framtagen i samarbete med samtliga förvaltningsledningar, fackliga representanter och politiken. Den ska passa in hos alla och komplettera och stärka, inte ta över de initiativ som redan pågår i verksamheterna.

- Vi tror ju att vi behöver hjälpas åt att hitta möjligheterna för att klara utmaningarna och vara tydliga som arbetsgivare och organisation att våra medarbetare och deras kompetens är avgörande för vårt uppdrag. Vår värld förändras i allt snabbare takt och vi vill skapa möjligheter att utvecklas med den.

Och nu då, vad är nästa steg?

- Det var ett spännande och utmanade arbete att ta fram strategin. Det kan tyckas märkligt att många behöver vara involverade i dessa få meningar men faktum är att man under en strategiresa lär sig och utvecklar både sig själv, sina idéer och sitt agerande. Och det är det som är grejen – att strategin ska skapa ett agerande i alla led som underlättar och stödjer längst in i verksamhetens hjärta så att vi möjliggör för medarbetarnas och Malmöbornas möten och samarbeten.

- Så nu återstår 90 procent av arbetet – att implementera och kommunicera strategin, eller egentligen andemeningen av strategin, så att budskapen i den blir till en del av vår kultur, avslutar Petra Smedjeback.