Inspiration till arbetet med kompetensförsörjning

Här samlar vi inspirationsmaterial som kan stärka oss i vårt arbete med kompetensförsörjning i Malmö stad.

Ta del av Malmö stads inspirationsfilm Kompetensförsörjning – hur bidrar du? Syftet med filmen är att skapa förståelse för och inspiration till Malmö stads gemensamma arbetssätt med kompetensförsörjning. 

Använd den gärna på en workshop, inför arbetet med att analysera kompetensgap eller bara för att påminna oss om vikten av att vi arbetar på ett gemensamt sätt med kompetensförsörjning i staden.

Goda exempel från några verksamheter

Din digitala utvecklingspotential

Morten Hyllegaard från den danska utvecklingsbyrå BETA, berättar om hur vi som kommun kan förstå och relatera till den digitala transformationen och ger en inblick i den tekniska utvecklingen vi som kommun kommer att möta under de närmaste åren.

Varför är innovation viktigt för Malmö stad och vad har det med kompetensförsörjning att göra?

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster.

För att hitta nya arbetssätt och lösningar behöver vi stärka vår innovationsförmåga.

I filmen Släpp taget - frigör kraften visas vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att stärka innovationsförmågan.