Programtillfällen med dokumentation

2019

Temadagar:
17 mars
19 april
17 maj
30 maj

Lärgruppträff 8 september
Internat 27-30 september 
Lärgruppträff 11 oktober
Internat 9-11 november
Lärgruppträff 1 december

2017 

Internat 26-27 januari 
Lärgruppträff 28 februari
Internat 16-17 mars 
Lärgruppträff 19 april
Internat 18-19 maj 

Programavslut