Anmälan

till avslutning av Framtida ledarprogrammet 2016-2017
Torsdagen den 18 maj

kl. 09.00-11.30
Stadshuset, lokal Stortorget
Inleds med gemensam fika kl.09.00