Utvecklingsprogrammet
Framtida ledare 2020-2021

Framtida ledare vänder sig till dig som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap. Programmet är en av flera vägar till chef/ledarrollen i Malmö stad.


I januari 2020 startade en ny omgång av Framtida Ledare. Det är program nummer 14 sedan starten 1999. Genom åren har 417 personer deltagit, varav ca 75% som gått vidare och blivit chef/ledare.
Syftet med programmet är att utveckla ledarskapet, bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare samt att möta generationsväxlingen.

Deltagare överst från vänster: Dagny Sigurdardottir, GRF, Lina Klingstedt, ASF, Louise Lindgren, GRF, Izabella Arwidsson, Miljöförv, Emma Sjögren, Fritidsförv, Carina Sterner, GRF och Denisa Milanov, FSF.
Mittersta raden från vänster: Viktoria Morén, FGK, Anna Colliander, Serviceförv, Thomas Ihre, SBK, Linn Eilertsen, FSKF, Ulrika Ernstson, HVOF, Johan Magnusson, GRF, Fredrik Forsström, Serviceförv, Rebecca Malgerud, ASF, Mikael Kylsäter, STK, Björn Malmros, HVOF, Felicia Hamzi, FSF, Mathias Johansson, HVOF, Jerker Kaj, Gym,/vux, Ida Bodin Eriksson, FSKF, Hillivi Ottosson, ASF, Erik Leonartsson, GRF, Emma Wiking, GRF, Ulrika Widgren, GRF och Cevrije Dzadzevska, HVOF.
Sittande från vänster: Åsa Tell, HVOF, Julia Brandelius, Kulturförv, Merita Ejupi, HVOF, Tia Johansson, FSF, Alexandra Dyrfors, FSKF, Stefania Anghel, FSKF och Maria Johansson, HVOF.
Liggande: Ida Sundberg, FSKF
Saknas på bild: Sofi Nilsson, FSKF.

Programmets upplägg

Målet med programmet är att deltagarna rustas utifrån framtidens ledarskap. Syftet är att utveckla större insikt om sig själv och andra, men också att utveckla större medvetenhet om komplexitet och olika perspektiv.
Programmet inleds under våren med en orienteringsperiod, där syftet är att deltagarna skall förstå hur systemet fungerar och hur helheten hänger ihop vad gäller styrning och ledning.
Hösten 2020 startar fördjupningsperioden då deltagarna fokuserar på ledarskapet.

Läs gärna några deltagares reflektioner inför programmets uppstart januari 2020.

Kontaktperson:
maria.stiber@malmo.se