Utvecklingsprogrammet Framtida ledare

vänder sig till dig som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap. En av flera vägar till chefsrollen i Malmö stad är Framtida ledareprogrammet.

Under hösten genomfördes ett urval till Framtida ledare program som startade januari 2018. Nästa program planeras starta januari 2020 med urvalsprocess hösten 2019.

HR avdelningen på din förvaltning ansvarade för urvalet av kandidater till programmet. 

Upplägg

Programmet omfattar ca 25 dagar under ett och ett halvt år. En del av programtillfällena är i internatform. Kostnaden för förvaltningen är ca 30.000 kr/deltagare.

Vem söker vi?

Läs här om kriterierna för att ansökaPDF (pdf, 61.8 kB)

Är du intresserad?

Kontakta din HR avdelning.