Utvecklingsprogrammet
Framtida ledare

Intresset för programmet Framtida ledare har varit stort och efter en omfattande urvalsprocess i förvaltningarna startar nu 37 medarbetare sin utvecklingsresa i Framtida ledare 2018.


Framtida ledare vänder sig till dig som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap. Framtida ledarprogrammet är en av flera vägar till chef/ledarrollen i Malmö stad.

Programmet Framtida ledare startade 1999.
380 personer har genomgått programmet där ca 75% av deltagarna nu arbetar som chef.

HR avdelningen på din förvaltning ansvarar för urvalet av kandidater till programmet. Programmet har totalt 37 platser och fördelas utifrån förvaltningens storlek.

Deltagare i Framtida ledare 2018-2019

Andreas Karlsson, Isabella Cullin, Christina Lassnack, Linda Axmarker, Maria Berghe, Fredrik Selarp, Elisabet Wahlin, Maria Rundqvist-Visser, Sara Nihlén-Green, Malin Jönsson, Anna Herold, Sofi Lauenburg, Samir Beciri, Fredrika Eklund, Cecilia Röstenius, Sofie Boman, Anna Leidecker, Dagny Garatea, Sandra Elf, Siham Nasrou, Jessica Rosén, Emilia Ljungberg, Sandra Naxin, Jenny Nilsson, Johan Olsson, Simon Malm, Kristoffer Widestam, Christina Andréasson, Natalia Acosta-Rinse, Fatima Zadra, Hannan Ahmed-Ali, Qendresa Tahiri, Stefan Andersson, Elin Edenborg och Arvid Nordland

Deltagare som inte är med på bild: Tina Xhemajli och Maryam Noroozi. 

Material från programmet 2018-2019

Internat 14-15 mars 2019, Ledningssamverkan

Roll i Malmö stadPDF (pdf, 12.6 MB), Katarina Billing
Komplexitet,PDF (pdf, 17 MB) Katarina Billing
Organisera & strukturera del 1PDF (pdf, 637 kB), Myrna Palmgren
Organisera & strukturera del 2,PDF (pdf, 1.1 MB) Myrna Palmgren
Bemanning för barnens bästaPDF (pdf, 929 kB), Malin Rosenqvist

Internatet 14-16 november 2018, Kommunikation & Samtalsträning

Coachning och retorikPowerpoint (powerpoint, 20.7 MB),
Britt Weide, Anna Hällstig och Anna Arwidsson

Internatet 2-5 oktober 2018, Team & Personligt ledarskap

Definition teamPDF (pdf, 58.4 kB)
F8-modellenPDF (pdf, 187.8 kB)
F8 översiktPDF (pdf, 90.1 kB)
LencioniPDF (pdf, 478.4 kB)
WheelanPDF (pdf, 646.7 kB)
PerspektivPowerpoint (powerpoint, 1.6 MB)

Orienteringspersioden 7 maj 2018

Komplexitet i ledarskapetPDF (pdf, 1.2 MB)
Kompetenser ledarskapPDF (pdf, 66.4 kB)
MedvetenhetskompassPDF (pdf, 84.2 kB)
Att hantera de svårlösta samhällsfrågornaPDF (pdf, 3.1 MB)

Orienteringspersioden 18 april 2018

ArbetsgivarrollenPDF (pdf, 2 MB)
Den goda förvaltningen
PDF
(pdf, 502.5 kB)

Orienteringsperioden 8 mars 2018

Demokrati och styrningPDF (pdf, 5.3 MB)
Tillitsbaserad styrningPDF (pdf, 1.7 MB)

Orienteringsperioden 25 januari 2018

Introduktion Powerpoint (powerpoint, 3.7 MB) 

Övrigt

ProgramöversiktPDF (pdf, 113 kB)
DeltagarlistaPDF (pdf, 406 kB)
Kontaktperson Maria Stiber