Tankar inför programmet

37 medarbetare startar sin utvecklingsresa i Framtida ledare 2018. Här delar de med sig av förväntningar på programmet och tankar kring ledarskap. 

Isabella Cullin, 1:e socialsekreterare, myndighet barn & familj på arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Hur ser dina förväntningar på programmet ut?
- Jag har höga och positiva förväntningar på programmet! Det är ett
väletablerat program som funnits länge. Min chef som har gått programmet var lyrisk!

Vad tycker du är viktigast i ledarskapet?
- Tydlighet! Och att ledarskapet är entusiasmerande och ger och skapar
energi omkring sig. Och att man som chef är lugn och samlad i alla lägen. Och mänsklig!

Vad tror du blir viktigt i det framtida ledarskapet?
- Jag tror att det kommer bli vanligare med större arbetsgrupper och då är det viktigt att vara skicklig på gruppdynamik. Det kräver också att man som ledare håller sig på en mer övergripande nivå och inte borrar ner sig för mycket i detaljer. Säkert är också att förändringstakten kommer att fortsätta öka, så att vara en skicklig förändringsledare blir allt viktigare.

Andreas Karlsson, omsorgspedagog på funktionsstödsförvaltningen

Hur ser dina förväntningar på programmet ut?
- Jag förväntar mig nya insikter om hur jag fungerar i ledarskapsrollen, vilka mina styrkor är och vad jag behöver förbättra - både som ledare och som människa. Jag vill också öka min förståelse och få konkreta tips på hur jag kan främja dialog och samarbete.

Vad tycker du är viktigast i ledarskapet?
- Att vara ärlig och lyhörd för behov. Att skapa en miljö där man på riktigt lyssnar på varandra. Det är klart att ledarskapet ibland kräver att man driver på hårt och har mindre utrymme för delaktighet, och i dessa lägen är tydlighet A och O. Sen är det viktigt att man vågar erkänna när man inte vet eller när man gör fel.

Vad tror du blir viktigt i det framtida ledarskapet?
- Jag tror att det blir viktigare att vara närvarande i de verksamheter man är satt att leda. Ett färre antal verksamhetsområden att leda gör att ledarskapet blir mindre splittrat och att det blir lättare att få inblick i vad verksamheterna behöver.

Fredrika Eklund, trädgårdsingenjör på fritidsförvaltningen

Hur ser dina förväntningar på programmet ut?
- Att lära mig mer om hur en politiskt styrd organisation fungerar, om mig själv och olika ledarstilar. Det ska bli spännande att utforska min egen personlighet och bättre förstå hur jag fungerar som ledare.

Vad tycker du är viktigast i ledarskapet?
- Lyhördhet, tydlighet och kommunikativa förmågor.

Vad tror du blir viktigt i det framtida ledarskapet?
- Det är ju en roll i ständig förändring som påverkas av förändrade
förväntningar och krav utifrån, och som påverkas av vem man arbetar med.