Sök till Framtida ledare

Utvecklingsprogrammet Framtida ledare vänder sig till dig som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap. En av flera vägar till chefsrollen i Malmö stad är Framtida ledareprogrammet.

Under hösten 2015 genomförs rekryteringen till nästa Framtida ledare program med start januari 2016. Din lokala HR avdelning ansvarar för urvalet av kandidater till programmet. Målet är att den processen ska vara klar så att alla deltagare får besked före jul.
Här hittar du tidplanenPDF (pdf, 128.2 kB) och programöversikten.PDF (pdf, 128.1 kB)

Upplägg

Programmets omfattar ca 25 dagar under ett och ett halvt år. En del av programtillfällena är i form av internat. En närmare presentation av programmet får du vid informationstillfällena. Kostnaden för förvaltningen är ca 30.000 kr/deltagare.

Vem söker vi?

Läs här om kriterierna för att ansökaPDF (pdf, 61.8 kB)

Är du intresserad?

Börja med att diskutera med din närmaste chef om programmet kan vara aktuellt för dig.                                                                                                Därefter skickar du din intresseanmälan, i samråd med din chef, till din förvaltnings HR-avdelning. Varje förvaltning har sin egen lokala urvalsprocess och tidplanen för denna kan skilja sig åt, så kolla vad som gäller för just din förvaltning. När du ansöker ska du vara beredd på att genomgå ett rekryteringsförfarande. 

Vad ska du skicka in?

De dokument du behöver är:
IntresseanmälanPDF (pdf, 146.1 kB)
4 frågor till dig som sökerPDF (pdf, 147.7 kB)