Kompetensförsörjning

Malmö stad har ett gemensamt arbetssätt och en strategi för kompetensförsörjning. Det innebär att vi kan arbeta på ett gemensamt, strukturerat och systematiskt sätt kring kompetensförsörjning i staden.

Kompetensförsörjning handlar om att skapa förutsättningar för verksamheten att fungera och utvecklas. I din roll som chef har du ansvar för att planera och utveckla verksamheten, och då också säkerställa att du har medarbetare med den kompetens som behövs på kort och lång sikt.

Till ditt stöd har du Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi och gemensamma process för kompetensförsörjning.

Gemensam process för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsprocessen hjälper till att leda och styra organisationen i kompetensförsörjningsfrågor. De analyser och leveranser som tas fram inom ramen för det gemensamma arbetssättet ska skapa förutsättningar, incitament och kunskap för att underlätta utvecklingsarbetet, beslut och prioriteringar både lokalt och centralt.

Gemensamt arbetssätt med kompetensförsörjning och stödmaterial för dig som chef.

Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi

Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi visar vilken riktning vi ska ha i vårt arbete med kompetensförsörjning, för att kunna hitta möjligheter att möta de utmaningar vi ser. Strategin pekar ut tre handlingsvägar som särskilt viktiga i vårt arbete med kompetensförsörjning:

  1. Vi ser varje medarbetare som en investering
  2. Vi utvecklar våra arbetssätt
  3. Vi satsar på innovativ samverkan

Ta del av Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi.PDF (pdf, 49 kB)

Kompetensen är verksamhetsavgörande

I filmen diskuterar några av förvaltningsdirektörerna kring kompetens, och vilken betydelse kompetensförsörjningen har för våra verksamheter.