Om medarbetares pension

1 januari 2020 höjs pensionsåldern för alla födda 1959 eller senare. Medarbetare kan då tidigast gå i pension den månad hen fyller 62 år (idag gäller 61 år). Det finns ingen övre åldersgräns att ta ut pensionen.

Medarbetare som är födda 1958 eller tidigare påverkas inte av förändringen.

Enligt lagen om anställningsskydd har medarbetare, från och med år 2020, rätt att arbeta till utgången av den månad hen fyller 68 år. Om din medarbetare önskar fortsätta arbeta därefter så fortlöper anställningen antingen till dess att medarbetaren säger upp sig eller till dess att du som chef bedömer att medarbetaren ska sluta. Då gäller ett förenklat uppsägningsförfarande med en månads uppsägningstid.

Tänk dock på att ha en dialog med din medarbetare i god tid eftersom handläggningstiden för pensionsutbetalningar är cirka fyra månader.

Partiell pension

Partiell pension kan man ansöka om från den månad man fyller 61 år. (62 år från 2020). Du som chef bedömer ansökan utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Partiell pension är en möjlighet, ingen rättighet.

Ansökan om pension

På Min anställning finns information till medarbetare om pension, och blankett för utbetalning av tjänstepension. Blanketten används för ansökan om hel eller partiell pension och även för uppsägning av anställning vid hel pension.

Ansökan till anställningsrapportör

När du attesterat din medarbetares ansökan om pension lämnar du den till din anställningsrapportör. Detta behöver ske senast fyra månader innan pensionsutbetalningen ska börja gälla.

Anställningsrapportör vidarebefordrar sedan ansökan via webfomulär till HR-service för hantering av pensionen.