Introducera ny medarbetare

Alla nya medarbetare ska genomgå en introduktion. Du som chef ansvarar för att ta fram en introduktionsplan. Kontakta din förvaltnings HR-avdelning för stöd.

Introduktionen är viktig för att skapa engagemang och trivsel. En planerad introduktion ger din nya medarbetare större möjligheter att:

  • förstå Malmö stads organisation och sin del i helheten.
  • bli introducerad i arbetsuppgifterna.
  • få tydliggjort vilka krav och förväntningar som ställs på hen som medarbetare och vad hen kan förvänta sig av arbetsgivaren.
  • komma in i arbetsgruppen och bygga en grund för ett gott samarbete

Ditt ansvar som chef

Du som chef har ett övergripande ansvar att se till att det finns en planering, en ansvarsfördelning och en uppföljning av introduktionen. Introduktionen ska innehålla en Malmö stadövergripande del, en förvaltningsspecifik och en verksamhetsspecifik del utifrån din nya medarbetares behov och förutsättningar.

Medarbetarnas ansvar

Alla medarbetare har ett ansvar för att den nya medarbetaren känner sig välkommen. Den nya medarbetaren har ett ansvar för att genomföra sin introduktion enligt planeringen.

Uppföljning

Uppföljning av introduktionen är lika viktig som själva planeringen. Under anställningens första vecka är det viktigt att du som chef för en tät dialog med din nya medarbetare för att följa upp eventuella frågor och oklarheter.

Efter tre månader

Efter tre månader ska du som chef följa upp introduktionen och undersöka om din nya medarbetare har kommit in i sitt arbete och i gemenskapen i arbetsgruppen. Du bör också undersöka hur medarbetaren upplevde introduktionen. Uppföljningen kan göras genom ett medarbetarsamtal.

Läs mer