Betyg & intyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och olika typer av intyg. Som chef utfärdar du betyg medan arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg utfärdas av HR-service efter medarbetarens begäran.

Betyg

Tjänstgöringsbetyg ska utfärdas för medarbetare som så önskar och som slutar sin anställning. För att få betyg ska medarbetaren ha varit anställd minst 6 månader i följd. Tjänstgöringsbetyget innehåller en beskrivning av medarbetarens arbetsuppgifter och anställningstid. Betyget innehåller också ett utlåtande om vederbörandes arbetsinsats och dina rekommendationer som medarbetarens chef. Formuleringar av utlåtanden är viktiga. Läs mer i dokumentet Betyg - att tänka på som chefPDF (pdf, 160.9 kB).

Arbetsgivarintyg

Medarbetare har rätt till arbetsgivarintyg för att kunna få arbetslöshetsersättning. Intyget redovisar hur många dagar och timmar medarbetaren har varit i tjänst de senaste 12 månaderna.
Medarbetaren begär arbetsgivarintyg på malmo.se.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg visar uppgift om anställningstid mm. Intyget utfärdas för

  • medarbetare som slutar sin anställning och som varit anställd kortare tid än sex månader.
  • medarbetare som trots att man uppfyller kraven för betyg föredrar tjänstgöringsintyg.
  • medarbetare som önskar intyg under sin pågående anställning oavsett anställningstid.

Medarbetaren begär tjänstgöringsintyg på malmo.se.

Övriga intyg

HR-service utfärdar också intyg om anställning, inkomstintyg m.m. på begäran av medarbetare eller myndighet.

Läs mer

Betyg - att tänka påPDF (pdf, 160.9 kB)