Avgångssamtal

Att hålla ett avgångssamtal med en medarbetare som slutar kan ge dig som chef ett bra underlag för att utveckla verksamheten och ditt ledarskap.

Avgångssamtalet bör genomföras av närmsta chef. Om medarbetaren önskar, eller om det bedöms som lämpligare, kan överordnad chef eller HR-avdelningen genomföra samtalet.

Under avgångssamtalet bör du som chef ta upp och prata om orsak till att medarbetaren slutar, goda och mindre goda erfarenheter från anställningstiden, synpunkter på arbetsmiljön med mera.

Samtalet ska dokumenteras för att ta tillvara synpunkter och möjliggöra utveckling.

Läs mer

Mall för avgångssamtalWord (word, 62.5 kB)