Körjournal förmånsbil

Den här blanketten används av dig som förvaltningschef och gäller körning med förmånsbil inklusive drivmedel. Fyll enbart i gråmarkerade rutor.

Vart skickar jag blanketten?

Blanketten Körjournal förmånsbil lämnas till nämndsordförande eller motsvarande som efter beslut- och behörighetsattest skickar blanketten till HR-service.

Ladda ner blankett:

Körjournal förmånsbilexcel (excel, 52 kB)