Höjd sysselsättningsgrad

Riktlinje anställning i Malmö stad förtydligar stadens målsättning och inriktning när det gäller anställning och arbetstid, där höjd sysselsättningsgrad är ett viktigt område.

Vid behov av personal, ska det innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas.

Ladda ner blankett

Erbjudande om höjd sysselsättningsgradWord (word, 62.3 kB)

Hjälp & stöd

HR-support