Förvaltningschef - självserviceblankett

Den här blanketten används av dig som är förvaltningschef.

På blanketten fyller du i uppgifter om:

  • frånvaro
  • kilometerersättning
  • parkeringskvitton
  • reseförskott

Vart skickar jag blanketten?

Ifylld blankett lämnas till nämndsordförande eller motsvarande som efter beslut och behörighetsattest skickar blanketten till HR-service.

Ladda ner blankett:

Självserviceblankett för förvaltningscheferPDF (pdf, 101.8 kB)

Hjälp & stöd

HR-support